Traditional Chinese Massage    
Head Massage (10 mins)    $15
Neck & Shoulder (20 mins)    $20
Neck & Head (20 mins)    $25
Head, Neck & Shoulder    $35
Neck, Shoulder & Arm    $35
Back Massage (30 mins)    $35
Leg massage (30 mins)    $35
Back & Leg (50 mins)    $55
Neck, Shoulder, Back & Arm    $50
Whole Body (60 mins)    $70
Whole Body (95 mins)    $100
Vacuum Cupping    $30
Cupping & Massage    $70

 


Deep Tissue Oil Massage    
Neck & Shoulder (25 mins)    $30
Neck, Shoulder & Back (40 mins)    $50
Whole Body (60 mins)    $70
Whlole Body incl.FEET (100 mins)    $110
Walk on Back Massage (60 mins)    $75
Lymphatic Drainage Body Massage (80 mins)    $100
Hot Stone Massage (80 mins)    $100
Hot Stone Massage incl.FEET (100 mins)    $130

 

Reflexology
Reflexology incl. Head (40 mins)    $50
Neck, Shoulder & Reflexology (60 mins)    $70
Neck, Shoulder, Head & Reflexology (70 mins)    $75
Neck, Shoulder, Back & Reflexology (80 mins)    $85
Back, Leg & Reflexology (80 mins)    $85
Whole Body Massage & Reflexology (100 mins)    $110
Whole Body Massage & Reflexology (120 mins)    $130

 


AOK Ion Cleanse    
AOK Ion Cleanse    $38
AOK Ion Cleanse & SPA Reflexology    $75


Remedial Massage (Health Fund Rebate Available)    
30 mins    $40
40 mins    $50
45 mins(Reflexology & Leg)    $55
60 mins    $70
90 mins    $100
120 mins    $130